miércoles, 13 de noviembre de 2013

2PROJECTE CAMINS


Conèixer un espai. Creure conèixer-lo. Aproximar-s'hi d'una altra forma:
A través dels records, a través d'explorar per on t'hi has mogut,
sempre seguint els mateixos camins. I trencar la rutina.
Trencar-la per descobrir un altre espai, dins el mateix:
una altra versió no direccionada. Veure-ho tot diferent.

* * *

To know some place. To think that you know it. To understand it different:
From now ways, different from those you had been following since now,
discovering a new space inside the same one. Seeing it all different.

No hay comentarios:

Publicar un comentario