jueves, 19 de noviembre de 2015

10FROM PAST AND FUTURE TO PRESENT

Estem destrossant el nostre planeta. Actualment, però, per molts la preocupació general és l’aspecte físic. Hem fet i fem tantes coses malament que tant de bo poguéssim enviar un missatge i consells al passat, però com que no podem, imagino i invento que ens l’envien del futur... 

* * *

We are destroying our planet. But nowadays people are worried about appearance. We do and have done so wrong that the best would be to send a message to the past, but we can't, so I imagine we recive one from future...


No hay comentarios:

Publicar un comentario